Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului

Eduard BACHIDE 
SECRETAR DE STAT PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
ȘI CALITATEA VIEȚII PERSONALULUI

 


Date personale
 Data nașterii:  30.03.1980
 Locul nașterii: mun. Pitești, jud. Argeș
 Naționalitate:  ROMÂNĂ
 Stare civilă: căsătorit, un copil


Experienţă profesională

Mai 2022 - prezent: Secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Ministerul Apărării Naţionale
Activităţi şi responsabilităţi principale:
 • asigurarea şi coordonarea activităţii legislative şi celei specifice în relaţia cu Parlamentul;
 • elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului în activitate, în rezervă şi retragere;
 • coordonarea, la nivel naţional, a problematicii veteranilor, invalizilor, văduvelor de război şi văduvelor de veterani de război;
 • desfăşurarea strategiilor şi programelor sociale pentru veteran, răniţi, personalul cu grad de invaliditate şi pentru urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare;
 • coordonarea relaţiei ministerului cu asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţă a Ministerului Apărării Naţionale;
 • conducerea activităţii de dialog social şi pentru soluţionarea problemelor sociale ale personalului;
Septembrie 2018 - Mai 2022: Director - Direcţia afaceri interne, Camera Deputaţilor, Parlamentul României.
Activităţi şi responsabilităţi principale:
 • managementul personalului şi al operaţiunilor din cadrul Direcţiei afaceri interne;
 • eficientizarea fluxului de operaţiuni prin achiziţii tehnice şi formarea continuă a componentei de resurse umane;
 • rezolvarea promptă a situaţiilor de criză şi a provocărilor la adresa securităţii interne a Camerei Deputaţilor;
 • implementarea de noi soluţii în Sistemul Tehnic Integrat de Securitate (STIS);
 • întreţinerea şi actualizarea sistemelor de acces şi control acces;
 • actualizarea procedurilor interne în vederea eficientizării activităţii.
Noiembrie 2016 - Septembrie 2018: Director adjunct - Direcţia afaceri interne, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
Activităţi şi responsabilităţi principale:
 • suport în managementul personalului şi al operaţiunilor din cadrul Direcţiei afaceri interne;
 • identificarea vulnerabilităţilor fluxului de proceduri şi operaţiuni;
 • propunerea de soluţii pentru eficientizarea activităţii.
Ianuarie 2015 - Noiembrie 2016: Consilier parlamentar, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
Activităţi şi responsabilităţi principale:
 • redactarea materialelor de analiză şi sinteză a activităţii Camerei Deputaţilor în domenii specifice;
 • consilierea demnitarilor pe zonele de expertiză.
Decembrie 2012 - Noiembrie 2014: Director, Cancelaria Ministrului Apărării Naţionale
Activităţi şi responsabilităţi principale:
 • managementului aparatului de lucru al Ministrului;
 • gestionarea agendei şi a priorităţilor Ministrului;
 • relaţionarea cu autorităţi, instituţii şi organizaţii relevante pentru activitatea specifică a ministerului;
 • integrarea materialelor suport şi prezentarea de soluţii pentru problemele de pe agenda Ministrului.
August 2012 - Decembrie 2012: Director, Cancelaria Administraţiei şi Internelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale:

 • managementului aparatului de lucru al Ministrului;
 • gestionarea agendei şi a priorităţilor Ministrului;
 • relaţionarea cu autorităţi, instituţii şi organizaţii relevante pentru activitatea specifică a ministerului;
 • integrarea materialelor suport şi prezentarea de soluţii pentru problemele de pe agenda Ministrulu
Mai 2012 - August 2012: Director, Cabinetul ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul 

Activităţi şi responsabilităţi principale:

 • managementului aparatului de lucru al Ministrului;
 • gestionarea agendei şi a priorităţilor Ministrului;
 • relaţionarea cu autorităţi, instituţii şi organizaţii relevante pentru activitatea specifică a ministerului;
 • integrarea materialelor suport şi prezentarea de soluţii pentru problemele de pe agenda Ministrului.

Educaţie şi formare

 • Ianuarie 2013 - Iunie 2013: - Curs de perfecţionare - "Securitate şi bună guvernare" - Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I"
 • 2006 - 2008: - Master - Universitatea de Ştiinţe Agronomice
 • 1998 - 2003: - Licenţă - Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Universitatea Bioterra

Limbi străine cunoscute

 • Limba engleză
 • Limba germană

Competenţe digitale

 • Utilizarea buna a programelor de comunicare (e-mail ; messenger ; skype etc) | Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) | Navigare Internet (IE, Google Chrome, Firefox, Opera, etc.).

Competenţe de comunicare şi interpersonale
  Abilităţi de manangement şi conducere

 • capacitatea de a reacţiona rapid în situaţii de criză;
 • abilitatea de a coordona eficient o echipă;
 • abilităţi de relaţionare.