Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului

 

    ISTORICUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
ȘI CALITATEA VIEȚII PERSONALULUI

 

        La data de 01 Martie 2001 a intrat în vigoare statul de organizare al Departamentului pentru relația cu Parlamentul, Armonizare Legislativă și Relații Publice, structură centrală ce a luat ființă în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, ale Hotărârii Guvernului nr. 0271/2001 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Apărării Naționale și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. MS-12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.
        Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului funcționează ca o structură de sinteză și de interfață cu celelalte instituții ale armatei și cu societatea civilă. Este o structură reprezentativă pentru Armata României pentru asigurarea necesarei stări de legalitate a activităților și măsurilor întreprinse de instituția militară, a unei relații funcționale cu cele două camere ale Parlamentului, cu alte instituții publice, în realizarea programului legislativ al ministerului și asigurarea transparenței democratice a instituției militare, promovarea imaginii armatei, a tradițiilor militare și susținerea dialogului permanent privind problemele sociale ale personalului armatei.