Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului


Formulare

  • Formular pentru solicitare informații de interes public în baza legii 544/2001 (.doc)

Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)

  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)