Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului

        Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului asigură şi coordonează activitatea legislativă şi cea specifică în relaţia cu Parlamentul şi elaborează, promovează şi implementează politici şi programe în domeniul calităţii vieţii personalului în activitate, în rezervă şi retragere. Prin structura de specialitate, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului este autoritatea învestită cu responsabilitatea coordonării, la nivel naţional, a problematicii veteranilor, invalizilor, văduvelor de război şi văduvelor de veterani de război precum și relaţia ministerului cu asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale și conduce activitatea de dialog social şi pentru soluţionarea problemelor sociale ale personalului

 

LEGEA nr. 346 / 2006 republicată în data de 2 Noiembrie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (.pdf)
LEGEA Nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare, cumodificările și completările ulterioare (.pdf)
LEGEA Nr. 384 / 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti (.pdf)
LEGEA Nr. 44 / 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (.pdf)
LEGE Nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat (.pdf)
LEGEA Nr. 62 /2011 a dialogului social (.pdf)
LEGEA Nr. 49 / 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (.pdf)
LEGE Nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat (.pdf)
LEGEA Nr. 168 / 2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat (.pdf)
ORDONANŢA Nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (.pdf)
ORDONANŢA Nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (.pdf)