Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului

Carieră / Anunțuri

1. U.M. 02510 Bucureşti organizează examen de promovare în grad profesional, imediat superior celui deţinut, a unui funcţionar public din cadrul Oficiului expertiză documente, stat major şi resurse

1.1. FORMULAR DE ÎNSCRIERE

2. U.M. 02510 București. Anunț cu rezultatul analizei dosarului pentru promovareea în grad profesional, imediat superior celui deținut, a unui funcționar public din cadrul Oficiului expertiză documente, stat major și resurse.

3. U.M. 02510 București. Anunț cu rezultatul  probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcţia publică de consilier grad profesional principal în biroul secretariat și expertiză documente din secția stat major și expertiză documente a Oficiului expertiză documente, stat major și resurse la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.

4. U.M. 02510 București. Anunț cu rezultatul  probei interviu a examenului organizat pentru promovarea în funcția publică de consilier grad profesional principal în biroul secretariat și expertiză documente din secția stat major și expertiză documente a Oficiului expertiză documente, stat major și resurse la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.

5. U.M. 02510 București. Anunț cu rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în funcția publică de consilier grad profesional principal în biroul secretariat și expertiză documente din secția stat major și expertiză documente a Oficiului expertiză documente, stat major și resurse la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.