Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului


Rolul Serviciului suport tehnic și logistic soluționare contestații pensii militare în sprijinul structurii de forțe:

         
Serviciul suport tehnic și logistic soluționare contestații pensii militare asigură sprijinul activității Comisiei de contestații, în demersul acesteia de soluționare a pensiilor militare de stat.

Rolul Serviciului devine eficient atunci când Comisia de contestații a Ministerului Apărării Naționale soluționează contestațiile înregistrate la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, pe baza documentelor existente la dosarul de pensionare, verificând sub toate aspectele semnalate deciziile de pensie emise, prin aplicarea întocmai a legislației specifice pensiilor militare de stat.