Responsabilităţi principale

 
 • Asistenţa juridică şi reprezentarea intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată

 • Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale

 • Armonizarea actelor normative

 • Asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine

 • Informarea publică şi mass-media militare

 • Regimul juridic al patrimoniului imobiliar al ministerului

 • Soluţionarea problemelor sociale ale personalului

   

          Responsabilităţi delegate

 
 • Implementarea politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război

 • Stabilirea, revizuirea şi plata pensiilor

 • Asigurarea suportului logistic pentru rezolvarea contestaţiilor la deciziile de pensie

 
 
Top