Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului Ministerul Apărării Naționale

Autoevaluarea activităţii Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul și calitatea vieţii personalului pentru anul 2020Comunicat nr. 4
3 februarie 2021

 

     Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului a desfăşurat miercuri, 3 februarie, în prezenţa ministrului apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, şedinţa de autoevaluare a activităţii structurii pe anul 2020. La activitate au participat șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, secretarul de stat Simona Cojocaru, secretarul general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale, Tiberiu Bărbulețiu, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Vasile Toader, şi şefi ai structurilor centrale din M.Ap.N.

     Analiza a vizat prezentarea stării structurilor din compunerea şi coordonarea departamentului, stadiul îndeplinirii obiectivelor, problemele întâmpinate pe parcursul anului trecut şi modul de soluţionare a acestora, precum şi proiecția activităților pentru anul 2021.
     Fiind efectiv un moment de bilanţ despre tot ceea ce s-a întreprins la nivelul departamentului în decursul anului trecut, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Marius Bălu, a conturat o viziune de ansamblu asupra anului 2020, care a inclus pe lângă implicarea, responsabilitatea şi profesionalismul întregii echipe demonstrate în îndeplinirea obiectivelor asumate, și o analiză a problemelor întâmpinate, a modului de gestionare a acestora, dar și o valorificare a tot ceea ce se poate transforma în lecţii învăţate, pe domenii de competenţă, pentru viitor: „Anul 2020 a fost un an dificil, deoarece a fost marcat, după cum se cunoaște și după cum am trăit cu toții, de pandemia COVID 19, care a influențat activitatea din toate domeniile.             Totuși, o mare parte dintre obiectivele și prioritățile stabilite au fost îndeplinite, însă trebuie să recunoaștem că unul dintre cele mai importante, referitor la adoptarea unor măsuri reparatorii în ceea ce privește înlăturarea inechităților din sistemul de pensii militare de stat a trebuit să fie amânat pentru anul acesta.”
     De asemenea, în cadrul prezentării, s-a pus accent pe continuarea proiectelor demarate în 2020 și a fost punctată necesitatea conjugării şi concentrării eforturilor cu prioritate pentru îndeplinirea obiectivelor cu impact major la nivelul conducerii departamentului, dar şi stabilirea unor direcţii de acţiune pentru optimizarea activității structurii.
     În continuare, ministrul apărării naționale a subliniat importanța și relevanța activității desfășurate de Departament în anul 2020 și a punctat rolul deosebit al dezvoltării capabilităților prin asigurarea elementelor fundamentale legislative. „În ceea ce privește armonizarea relației cu asociațiile și fundațiile care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale M.Ap.N., informarea și dialogul deschis cu acestea reprezintă o abordare eficientă în rezolvarea tuturor problemelor semnalate. În acest sens, discuțiile purtate trebuie să se desfășoare într-un cadru constructiv, dedicat aceluiași scop comun.” Totodată, ministrul a evidențiat importanța iniţiativelor determinate de nevoile sistemului militar, caracterizate de dinamică și complexitate, în susținerea cărora este nevoie de o abordare sistemică adecvată, multilaterală şi completă, dar şi de o coordonare a activităţilor tuturor structurilor implicate.
     În încheierea ședinței de autoevaluare, secretarul de stat Marius Bălu a felicitat personalul departamentului pentru profesionalismul şi puterea de muncă probate de-a lungul timpului, conturând astfel premisele obținerii performanțelor necesare îndeplinirii misiunilor specifice şi în anul 2021. De asemenea, a adresat mulţumiri invitaţilor pentru prezenţă şi pentru sprijinul constant acordat. 

 


 

Top