Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială ”General doctor aviator Victor Anastasiu”

Principalele domenii de responsabilitate:
  • Activitatea de selecţie, expertiză medicală şi psihologică
  • Acordarea asistenţei medicale de specialitate
  • Acordarea asistenţei medicale primare şi de urgenţă
  • Activitatea de explorări aeronautice speciale
  • Activitatea de investigaţii paraclinice
  • Activitatea psihologică
  • Activitatea de cercetare – învăţământ
  • Asigurarea farmaceutică

Conducere:

- Şeful direcţiei - Colonel HRISTEA RĂZVAN

- Locţiitorul şefului direcţiei

Contact:

- Adresa:  Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, Sector 1, Bucureşti
- Telefon:  021 212 65 25
- Fax:  021 319 70 80

Top