Comisia de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale
 
Comisia de contestații, este organismul de verificare care examinează și hotărăște asupra deciziilor de pensie emise de Casa de pensii sectorială, contestate de către titulari, având ca scop aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile militare de stat.

Conducere:

  • Președinte: P.c.c. IOANA RUXANDRA PEREVERZOV 
​

Principalele responsabilități:
 
Potrivit art. 6 din Ordinul nr. 6/39/8026/2016 pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații” Comisia de contestații:
 
  • examinează deciziile de pensie emise de Casa de pensii sectorială a MApN în condițiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile și completările ulterioare, și contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii;
  • soluționează contestațiile întocmite împotriva deciziilor de pensie emise în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor emise în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • verifică, sub toate aspectele semnalate în contestații, deciziile de pensie emise de Casa de pensii sectorială, contestate de către titular;
  • urmărește aplicarea întocmai a dispozițiilor legale în vigoare , precum și stabilirea corectă a drepturilor de pensie.

​Procedura Comisiilor de contestații de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedura administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional. 
     
     Contact:

-   Adresa:  București, Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, cod poștal 061418
-   Fax: 021 319 59 32

Top