Comisia de jurisdicție a imputațiilor
Despre noi:
 
            Comisia de jurisdicție a imputațiilor este subordonată nemijlocit ministrului apărării naționale și aflată în coordonarea secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului și soluționază cauzele aflate pe rolul acesteia, conform unei proceduri judiciare bazate pe principiile contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, egalității de tratament și independenței administrativ – jurisdicționale.
         
            Responsabilități:
- cererile de repunere în termen formulate de către comandanții unităților militare;

- plângerile  formulate de persoanele în sarcina cărora s-a stabilit răspunderea materială;
- cererile de revizuire a  hotărârilor prin care s-au soluționat plângerile.

           Conducere:
- Președinte - locotenent colonel (Just.Mil.) Mihaela Luminița LAZĂR
          

            Organizare:
1. Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr.25/1999;
2. 
Instrucțiunile privind răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naționale, nr. M.5/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.121/1998, privind răspunderea materială a militarilor;
3. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de jurisdicție a imputațiilor din Ministerul Apărării Naționale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.27/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 Contact:

- Adresa:  Mun. București, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6
- Telefon/Fax: 021 314 97 60
-
Adresă e-mail: cji@mapn.ro
Top