Comisia de jurisdicţie a imputaţiilor

 Responsabilitati
  • Răspunderea materială a militarilor şi a salariaţilor civili din structura Ministerului Apărării
  • Răspunderea materială a Ministerului Apărării pentru prejudiciile suferite de către militari şi salariaţii civili din culpa instituţiei
  • Obligaţia de restituire a valorii pagubei, contravalorii bunurilor sau a bunurilor însăşi
  • Exonerarea de răspunderea materială a militarilor
  • Suspendarea executării silite a titlurilor executorii

Conducere
- Preşedinte - locotenent colonel LAZAR MIHAELA 
LUMINITA 
Organizare

Text extras din: Ordonanta nr. 121/1998 - privind raspunderea materiala a militarilor

 
  • Art. 32. - (1) Comisiile de jurisdictie a imputatiilor se înfiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe baza ordinului conducatorilor institutiilor publice prevazute la art. 2, fiind formate din 3-7 membri. 

    (2) Aceste comisii functioneaza în complete compuse din 3 membri, din care unul va fi în mod obligatoriu ofiter de justitie sau licentiat în stiinte juridice.

  • Art. 2. - Raspunderea materiala este angajata, în conditiile prezentei ordonante, pentru pagubele în legatura cu formarea, administrarea si gestionarea resurselor financiare si materiale, provocate de militari din vina acestora si în legatura cu îndeplinirea serviciului militar sau a atributiilor de serviciu în cadrul Ministerului Apararii Nationale, ...

  • Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 29/08/1998 Contact

- Adresa:  Bucureşti, Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6
- Telefon/Fax: 021 314 97 60
Top