Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului Ministerul Apărării NaționaleSecretar de stat pentru relația cu Parlamentul
și calitatea vieții personalului

Marius BĂLU
Mihai Dan CHIRICĂ‚mA
curriculum vitae
declarația de avere și de interese
 

Locțiitor al șefului Departamentului pentru relația cu
Parlamentul 
și calitatea vieții personalului
General de brigadă Valeriu ROȘU

curriculum vitae
declarația de avere și de interese

Director al Departamentului pentru relația cu
Parlamentul și calitatea vieții personalului

Colonel Dragoş-Niculin VASILE

curriculum vitae
declarația de avere și de interese
interese

Top