Secretar de stat pentru relația cu Parlamentul
și calitatea vieții personalului

Marius BĂLU
Mihai Dan CHIRICĂ‚mA
curriculum vitae
declarația de avere și de interese
 

Locțiitor al șefului Departamentului pentru relația cu
Parlamentul 
și calitatea vieții personalului
Colonel Valeriu ROȘU

curriculum vitae
declarația de avere și de interese

Director al Departamentului pentru relația cu
Parlamentul și calitatea vieții personalului

Colonel Dragoș-Niculin VASILE
(împuternicit)
curriculum vitae
declarația de avere și de interese

Top