SOLICITARE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
Numele şi prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001

  • Mr. Marin DIMA
  • F.P. Cristina RAICEA 

Telefon: 021-319.57.99 interior: 1011-507
Fax:  021-319.57.35
E-mail: drpcvp_public@mapn.ro
Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 (.doc)
Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)

  • Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)

  • Lista documentelor de interes public (.doc)

 
LEGISLAŢIE
 
 LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (.pdf)
privind liberul acces la informaţiile de interes public
 
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (.pdf)
privind transparenta decizionala in administratia publica

Top