Data: 08.02.2019
 
Autoevaluarea activității Departamentului pentru relația cu Parlamentul
 și calitatea vieții personalului pentru anul 2018 
 
Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului a desfășurat vineri, 8 februarie, sub coordonarea secretarului de stat Mihai-Dan Chirică, şedinţa de autoevaluare a activităţii structurii pe anul 2018.

La activitate au participat secretarul de stat pentru armamente, Andrei Ignat, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Nicolae Nasta,  și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Laurian Anatasof.

Obiectivele stabilite pentru perioada evaluată au decurs din domeniile de responsabilitate ale departamentului, prevăzute în Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată. De asemenea, au fost analizate și modalitatea de administrare a sistemului pensiilor militare de stat prin Casa de pensii sectorială, coordonarea asistenței medicale a personalului în activitate, în rezervă și în retragere, prin implementarea politicii naționale de sănătate la nivelul Armatei României, organizarea învăţământului medico-militar, asigurarea asistenţei sanitar-veterinare şi modernizarea sistemului de asigurare a asistenţei medicale.

Referitor la soluţionarea problemelor sociale în domeniul calităţii vieţii personalului în anul 2018, au fost avute în vedere, în special, îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional privind drepturile participanţilor la acţiuni militare, răniţilor, invalizilor şi a urmaşilor celor decedaţi, cât și implementarea programului de recuperare a memoriei pentru militarii răniți care se întorc în teatrele de operații. De asemenea, programul „Acasă la veterani” are scopul de a fi alături de cei mai bătrâni ostaşi ai ţării în momentele importante din viaţa acestora, de a afla greutăţile cu care aceştia se confruntă şi de a întreprinde acţiuni pentru rezolvarea problemelor identificate. Totodată, s-a urmărit promovarea voluntariatului şi creşterea coeziunii sociale în jurul unor proiecte care vizează valorile fundamentale ale statului, ale Armatei României şi ale profesiei militare.

De asemenea, secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului a prezentat obiectivele generale stabilite pentru anul 2019 la nivelul departamentului, pe domenii, subliniind importanța programului de comunicare publică. Programul se realizează prin mediatizarea pe reţelele de socializare, acestea fiind accesibile tuturor, adresându-se atât publicului larg, cât şi militarilor, familiilor acestora, foştilor militari în rezervă sau retragere.

În domeniul sistemului medical militar se va avea în vedere standardizarea structurilor şi modernizarea reţelei de sănătate a Ministerului Apărării Naţionale - program care are ca obiectiv principal extinderea paletei de servicii medicale acordate personalului armatei. De asemenea, asigurarea protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei României - obiectiv general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”  în anul 2019 - se va realiza și în continuare prin cercetarea-dezvoltarea şi inovarea în domeniul ştiinţelor biomedicale, redobândirea de către institut a autorizaţiei de fabricaţie şi finalizarea reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă pentru vaccinul anti-gripal, reautorizarea fabricaţiei de medii de cultură şi reactivi şi finalizarea autorizaţiei de punere pe piaţă, creşterea producţiei şi vânzării produsului SOD Natural. Institutul Cantacuzino își mai propune, în acest an, reautorizarea pentru testare a Laboratorului Control Calitate de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi extinderea acreditării RENAR a laboratorului pentru efectuare de teste pentru produsele biocide și operaţionalizarea colecţiei naţionale de culturi bacteriene şi celulare.

Referindu-se la învățământul medico-militar, secretarul de stat Chirică a prercizat că transformarea şi modernizarea acestuia se realizează pentru asigurarea necesarului de personal de specialitate în Armata României. „Serviciile de suport logistic medical răspund necesităţii de achiziţie de aparatură şi dispozitive medicale și au ca scop utilizarea eficientă şi cu maximă responsabilitate a resurselor financiare, avându-se în vedere aprobarea unor normative în ceea ce priveşte achiziţia publică centralizată de echipamente medicale, produse farmaceutice şi servicii de mentenanţă a echipamentelor medicale în cadrul Ministerului Apărării Naţionale”, a spus șeful Deparamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.

În finalul activității, secretarul de stat Mihai-Dan Chirică a apreciat că structura pe care o conduce şi-a îndeplinit obiectivele asumate pentru anul analizat, „motiv pentru care mulţumesc întregului personal pentru aportul pe care şi l-a adus la îndeplinirea acestora„ și că este sigur că „Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului este în măsură să-şi îndeplinească misiunile specifice în anul 2019. Adresez invitaţilor şi structurilor pe care aceştia le reprezintă mulțumiri pentru sprijinul constant acordat Departamentului în anul ce a făcut obiectul autoevaluării”, a concluzionat secretarul de stat.
 
Top