Asociaţii/Fundaţii

SITUAȚIA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA
ÎN DOMENIILE DE RESPONSABILITATE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.07.2018

 
Nr. crt. Denumirea asociaţiei Adresă/conducere  
Obs.
 
 
1. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Al. Ioan Cuza”  Sediul: Cercul Militar Naţional,
Str. Constantin Mille, nr.1, sector 1, Bucureşti
Tel: 021.313.31.01
Tel/fax: 021.313.05.50
STAR: 1004/438
E-mail: ancmrrcentral@yahoo.com
Preşedinte:
gl. (r) Neculai Băhnăreanu
Site: www.ancmrr.ro
Anul înființării: 1990
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. nr. 20/2004, modificată prin HG nr. 108/2008
47 filiale
Membri: 35.000
2.  
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război
Sediu: Bucureşti, str. Grigore Cobălcescu, nr. 28, sector 1
Preşedinte:
gl. (rtr) Dragnea Marin
Tel: 021.313.01.86 
Prim-vicepreședinte:
gl.lt.(rtr) Leru Octavian
Tel: 021.209.60.37
Tel/fax: 021.315.75.60 
Site: office@veterani-ww2.ro
Anul înființării: 1990
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin HG nr. 458/2004
47 filiale
Membri: 3.300
3. Asociaţia de caritate din Armata României-Camarazii  Sediu: str. Constantin Mille nr. 1, et. 4, cam. 72, sector 1, Bucureşti
Preşedinte executiv:
col. Nicolae Anghelescu
Tel: 0785.250.200
Vicepreședinte:
Hanciuc Nicolae
Fax: 021.319.59.38
E-mail: contact@camaraziimilitari.ro
Site: www.mapn.ro/camarazii
Anul înființării: 2008
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. nr. 287/2012
Asociația nu are filiale/ sucursale
Membri: 26.412
4. Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu Sediu: Buzău, B-dul. Unirii, nr.140
Fax: 0338.814.871
Preşedinte executiv
Gl.bg.dr. Petrică-Lucian Foca
Site: http://www.fundatia-averescu.ro
Anul înființării: 2005
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. nr. 860/2013
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 700
5. Fundaţia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” Sediu: strada Antiaeriană, nr. 87, sector 5, București, Cod poștal 051013
E-mail: fundatiasfantulgheorghe2008 @yahoo.com
Preşedinte:
gl-lt. (r) dr. Ion Ungureanu
Tel: 0740.110.160
Vicepreşedinti:
col. (r) Iulian Boeru
Tel: 0744.239.135
col. (r) Ioan Mocan
Tel: 0745.432.175
Secretar:
col. (r) Ioan Baligi
Tel: 0765.441.582
Site:http://www.fundatiasfantulgheorghe2008.ro
 
Anul înființării: 2008
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. nr. 861/2013
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri : 1.989
6. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria Sediu: Biroul Executiv Central,      B-dul Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1, București
Adresă de corespondență: str. Petre M. Tina, nr. 3, bl. L-34, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 3, Bucureşti
E-mail: office@cultuleroilor.ro
Tel/Fax: 021.224.18.02 
Presedinte:
gl. mr. (r) prof. univ. dr. Visarion Neagoe 
Tel: 0722.380.060
 
Prim-vicepreședinte:
gl. mr. (r) Radu Șerban Dan
Tel: 0724.610.819
Site: http://www.cultuleroilor.ro
 
Anul înființării: 1991
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2014
Filiale județene: 41
Subfiliale: 608 (136 în municipii și orașe, 472 în comune și sate)
Membri: 50.958
 
7. Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor Sediu: Piața Amzei, nr. 13, sector 1, București
Preşedinte interimar:
Croitoru Cornelia
Tel: 0766.481.810
 
Anul înființării: 1990
 
17 filiale
Membri:  5.126
 
8. Asociaţia Sportivă a      Colegiului Militar Liceal „Ştefan cel Mare” Sediu: Colegiul Militar „Ştefan cel Mare”, str. Izvorul Malului nr. 6, Câmpulung Moldovenesc
Președinte: col. (r) Blanariu Vasile  Tel: 0745.071.440
Vicepreședinte:
lt.col. Băcanu Florian Alberto
Tel: 0722.687.733
Secretar: m.m. pr. Giosan Dorel
Tel: 0722.609.396
 
 
Anul înființării: 2000
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 589
9. Liga Navală Română Sediu: Calea Griviței, nr. 121, sector 1, București
Preşedinte: Laurențiu Mironescu
Tel: 0728.277.772
Vicepreședinte: Aurel Constantin Tel: 0723.339.749
Site: http://liganavalaromana.ro
Anul înființării: 1928
 
Statut de utilitate publică conform H.G. nr. 1236/2007
6 filiale, 4 sucursale
Membri: 367
10. Asociaţia Corpul Cadeţilor „Gl. mr. Nicolae Uscoi” Sediu: Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 3-5
E-mail: corpulcadetilor@yahoo.com
Președinte: Cărbune Florin 
Tel: 0753.262.402
Secretar: Trif Robert
Tel: 0741.070.161
Anul înființării: 2007
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 13
11. Asociaţia absolvenţilor de artilerie Sediu: Str. D.D. Roșca, Nr. 78, Sibiu, Jud. Sibiu, România
E-mail: asociatia_absolventi_artilerie @yahoo.com
Preşedinte: Ciocan Florian
Tel: 0722.572.046
E-mail: florian_ciocan@yahoo.com
Vicepreşedinte: Duca Vasile 
Tel: 0743.298.185
E-mail: duca_vasile@yahoo.com
Site: http://aaartilerie.org
Anul înființării: 2011
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 120
12. Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi în retragere din armele transmisiuni, informatică şi război electronic Sediu: Bucureşti, sector 1, str. Cobălcescu, nr. 28, parter, camera 1
Adresa de corespondență: Strada Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, București
Tel/fax: 021.311.87.96
Președinte:
gl. mr. (rtr) Dumitrescu Ionel
Tel: 0722.297.600
Vicepreședinte:
col.dr. (r) Tudose Emil
Tel: 0722.345.910
E-mail: emy44us@yahoo.com
 
Anul înființării: 2003
 
2 filiale
Membri: 160
 
 
13. Asociaţia creştin ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Sediu: Şimleu Silvaniei, str. Mihail Sadoveanu, nr. 23, sala S.D.L., jud. Sălaj
Preşedinte: col.Toader Ştefan
Persoana de contact: Baltaș Sinion
Tel: 0746.085.888
RMNC: 2374/102
Anul înființării: 2009
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 10
14. Clubul Amiralilor Sediu: Prelungirea Bucovinei, Căminul Militar 2, Constanţa
Tel: 0241.610.580 (marţi şi joi între orele 10-12)
Email: clubul.amiralilor@yahoo.com
            contact@clubulamiralilor.ro
Preşedinte:
Vam. (r) Dănilă Dorin
 
Site: http://www.clubulamiralilor.ro
Anul înființării: 2004
 
Asociația nu are filiale/ sucursale
Membri: 86
 
15. Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Militari Drobeta Turnu Severin Sediu: str. Carol I, nr. 29, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți
Președinte: Broscăreanu Constantin
Tel: 0721.910.551
Vicepreședinte:
Crăciunescu Valerică
Tel: 0740.756.668
Anul înființării: 2003
 
Asociația nu are filiale/sucursale
Membri: 168
 
16. Asociația Diplomaților Militari în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” Sediu: str. Grigore Cobălcescu, nr. 1, sector 1, București
Tel/fax: 021.316.08.80
Președinte: gl.bg. (r) Dan Niculescu Tel:  0722.283.645
Vicepreședinte:
gl.bg. (r) Florin Cișmigiu
Tel: 0724.425.885
E-mail: admrrcentral1@yahoo.com
Site: https://www.admrr.com
Anul înființării: 1995
 
Asociația nu are filiale/sucursale
Membri: 357
17. Asociaţia Casa de Ajutor reciproc a pensionarilor militari Timişoara Sediu: Timişoara, str. Piaţa Libertăţii nr. 6, jud. Timiş
Tel: 0356.881.013
E-mail: carpmtm@gmail.com
Președinte:
col. (r) Cojocaru Constantin
Tel: 0773.892.836
Vicepreședinte:
col. (r) Timofie Niculae
Tel: 0722.583.642
 
 
Anul înființării: 2004
 
Asociația nu are filiale/sucursale
Membri: 521
 
 
 
 
 
18. Casa de Ajutor Reciproc de pe lângă U.M. 01147 Roman Sediu: str. Prof. Dumitru Mărtinaş, nr. 2, Roman, jud. Neamţ.
Președinte: lt.col. Nicolae Birjovanu
Tel: 0727.567.101
 
Maria Teodorescu
Tel: 0740.171.394
 
Anul înființării: 2005
 
Nu are filiale/sucursale
Membri: 92
19. Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi în retragere vânători
de munte „ZĂRAND”
Sediu: Brad, str. Avram Iancu, nr. 19-2, (Căminul Militar de Garnizoană), jud. Hunedoara Anul înființării: 2004
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 60 (activi)
                100 (onorifici)
 
20. Asociaţia profesională
Verșina
Sediu: str. Poștei, nr. 1, Ploieşti, Prahova
Președinte: col. (r) Vasile Gheorghe Tel: 0773.739.528
Președinte executiv:
lt. col. (r) Babuș Dan
Tel: 0744.341.841
 
Anul înființării: 2005
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 215
 
21. Asociaţia consilierilor juridici „Fidelis Legis”
 
Sediu: strada Bogota, nr. 13, sector 1, Bucureşti
Tel: 021.319.57.41
Decan: Nistor Gheorghe
Prodecan: Claudiu Toma
Site: www.asociatiafidelislegis.ro
 
Anul înființării: 2005
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 349
 
22.  
 
 
 
 
Asociaţia „General Roland Pîrlogeanu”
 
 
 
 
 
Sediu: str. Ion Creangă, nr. 2, Medgidia,  jud. Constanţa
Președinte: col. Gheorghe Fratu  Tel: 0762.290.329
Vicepreședinte: col. Ion Pârvan
Tel: 0727.354.376
 
Anul înființării: 2006
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 204
23. Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „ZIMBRUL” Sediu: str. Piaţa Unirii, nr. 5, ap. 28, Haţeg, jud. Hunedoara
Președinte:
col. (rtg) Ciobanu Marcel Adrian
Tel: 0748.139.430
Vicepreședinte:
col. (rtg) Matei Eugen
Tel: 0727.776.312
Anul înființării: 2008
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri:  6.500
 
 
24. Asociaţia „Credinţă şi Onoare” Sediu: Buzău, str. Unirii, bl. 12 D, ap. 22, jud. Buzău
Președinte: Constantin Neagu
Tel: 0744.316.275
Vicepreședinți:
Viorel Mircea Popa
Tel: 0744.152.499
Viorel Calenciuc 
Tel: 0745.194.493
Anul înființării: 2009
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 30
25. Asociaţia ofiţerilor în rezervă din România
A.O.R.R.
Sediu: strada Traian, nr. 3, bloc E.6, sc. 2, ap. 49, CP 030571, sector 3, București
Tel: 0721.201.457
Preşedinte:
gl.bg. Bălăceanu Virgil
Tel: 0761.111.024
E-mail: virgil.balaceanu@gmail. com
Prim-vicepreședinte:
gl. lt. (r) dr. Pință Florian
Tel: 0744.508.826,
E-mail: florianpinta54@yahoo.com;
Secretar general:
gl.mr. (r) dr. Grecu Dan-Florin,
Tel: 0730.233.555
E-mail: grecudf@yahoo.com
Fax: 021.313.05.50
Site: http://aorr.org.ro
 
Anul înființării: 2004
 
5 sucursale 
Membri: 500
 
26.  
Fundaţia Pentru Consultanţă şi Orientare a Militarilor, Pensionarilor şi de Asistenţă Socială – Compas
 
Sediu: str. Podgoriei, nr. 39, camera 1, Timişoara, jud. Timiş
Preşedinte: Buhai Petru 
Tel: 0722.289.276
 
 
Anul înființării: 2009
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 10
 
27. Asociaţia „ROMIL” Sediu: str. Dumbrava Nouă, nr. 41, bl. 1, sc.1, et 7, ap. 30, sector 5, București
Președinte: col. (r) Marian TUDOR;
Tel: 0761.684.325
E-mail: tudormarian37@yahoo.com 
Prim-vicepresedinte:
col. (r) Misu NAON
Secretar:
lt.col. (r) Dragos ICLEANU
Tel: 0744.133.212
E-mail: romilbuc@gmail.com
 
Anul înființării: 2009
 
2 filiale
 
28. Organizaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Aurel Vlaicu” Prahova Sediu: Ploieşti,  str. Poştei, nr. 1
Tel/Fax: 0244.545.418
 
Preşedinte:
col. (r) Stăncuţu  Gheorghe
Tel: 0722.411.227
Prim-vicepreședinte:
col. (r) Panait Aurelian
Tel: 0762.220.604
Sediu: http://armia.freewb.ro
Anul înființării: 1991
 
2 filiale
Membri: 820
29. Asociaţia cercetaşilor militari în rezervă şi în retragere Sediu: Bd. Mareşal Alexandru Averescu, bl. 2B, ap. 1, cod poștal 120257, Buzău
Președinte: col. (r) Viorel Drenea
Tel:  0745.171.246
Vicepreședinte:
col. (r) Alexandru Rusu
Tel: 0740.020.631
Email: accmilrr2011@yahoo.com
Site: www.cercetasimilrez.com
Anul înființării: 2011
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 70
 
 
30. Asociația C.A.R. a Asociaţiei Militarilor Proconcordia - Craiova Sediu: str. Amaradia, nr. 46, bl. 56, sc. 4, et.1, ap. 4, Craiova, Jud. Dolj
Punct de lucru: Clădirea Comenduirii de Garnizoană Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.5, et. 1
 
Preşedinte: col. (r) George Lungu
Tel: 0745.014.806
 
Prim-vicepreședinte:
Noan Ioan Mișu
Tel: 0751.782.096
Site: http://proconcordiadj1.blogspot.com
Anul înființării: 2012
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 200
31. Asociaţia „Organizaţia Judeţeană Argeş” Basarab I Sediu: Pitești, jud. Argeș, str. Piața Muntenia, nr. 2 (Cercul Militar)
Tel/Fax: 0348.445.452 
E-mail: contact@ajabcmrr.ro
Președinte:
col. (rtr) Stoica Ilie
Tel: 0722.473.234
Prim-vicepreședinte
col. (rtr) Catinca Ion
Tel: 0727.444.624
Site: www.ajabcmrr.ro
Anul înființării: 1991
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2018
2 filiale
Membri: 1.223
32.
 
Asociaţia TRADIŢIA MILITARĂ Sediu: str. Crivești, nr. 6 A, sector 1, București
Preşedinte: Mircea Emilian Stoica
Tel: 0722.30.77.75
E-mail: cartiergeneral@traditia-militara.ro
Președinte de onoare:
Prof. Acad. Dinu C. Giurescu
Secretar: Glad Stoica
Site: www.tradiția-militară.ro
 
Anul înființării: 2007
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 37
33. Liga Militarilor Profesionişti Sediu: str. Constantin Brătescu, nr. 45, Constanţa
Preşedinte: Albu Dănuţ
Tel: 0722.543.734
        0728.638.886
Vicepresedinte:  Mocanu Danuț
Tel: 0737.659.760
Secretar: Radu Ghe. Gabriel
Tel: 0723.685.134
Site: http://www.ligamilitarilor.ro
Anul înființării: 2010
 
Liga nu are filiale/
sucursale
Membri: 3.852
34. Asociaţia cadrelor militare în rezervă
şi retragere din arma geniu „GENERAL CONSTANTIN N. HÎRJEU”  
 Sediu: str. Grigore Cobălcescu, nr. 26-28, sector 1, Bucureşti – Casa Oștirii
 
Preşedinte:
col. (r) Marian Gargaz  
Tel: 0743.655.558
Prim-vicepreședinte:
gl.bg. (rtg) Teodorescu Constantin
Tel: 0726.101.736
Email: gargaz.marian@yahoo.com
Site: http://acmrrag.ro
Anul înființării: 1990
 
1 filială Brăila
1 sucursală Buzău
 
Membri: 231 activi,
22 membri de onoare,
39 membri susținători
35. Asociaţia Cadrelor Militare femei în Rezervă şi Retragere „Ecaterina Teodoroiu”  Sediu: str. Caporal Ivan Anghelache, nr. 10, bl. M-25, sc. 3, et. 3, ap. 87, sector 5, Bucureşti
Preşedinte:
col. (r) Damian Natalia-Doina
Tel: 0761.163.008
Email: bucuresti@nastimed.ro
Anul înființării: 2016
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 61
36. Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”
Sediu: str. Diamantului, nr. 186, c.1, et. 1, ap. 2, Bragadiru, judeţul Ilfov
Preşedinte: Marius Apostol
Tel: 0733.421.368
Site: http://amvvd.ro
Anul înființării: 2013
 
Recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2017
19 sucursale
Membri: 14.820
 
37. Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Sediu: Piața Mihail Kogălniceanu, nr. 8, sc. A, et. 1, ap. 4-6, sector 5, București
Tel: 021.312.28.43
Fax: 021.315.48.35
Președinte: gl. (rtg) Iosif Rus
Vicepreședinte: gl.(r) Mihail Orzeață
Tel: 0722.345.916
 
Anul înființării: 1990
 
Total filiale: 24 în țară, 4 peste graniță
Membri: 1.378
38. Asociaţia
Militarilor Participanţi în Teatrele de Operaţii - A.M.P.T.O.
 
 Sediu: șos. Olteniţei, nr. 225 A, corp A, sector 4, Bucureşti
Preşedinte:
col. (r) Constantin Simion
Tel: 0721.309.201
E-mail: simion_iulian@yahoo.com
Prim-vicepreședinte: Drob Nistor
Tel/fax: 021.332.15.56
E-mail: office@ampto.ro
Site: www.ampto.ro
Anul înființării: 2016
 
A.M.P.T.O. are 7 SUCURSALE (6 în România, 1 în Marea Britanie)
39. Asociația de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat A.S.P.M.D. Sediu: șos. Olteniţei, nr. 225 A, Corp A, sector 4, Bucureşti
Preşedinte:
col. (r) Constantin Simion
Tel: 0721.309.201
E-mail: simion_iulian@yahoo.com
Prim-vicepreședinte: Drob Nistor
Tel/fax: 021.332.15.56
E-mail: office@aspmd.ro
Site: www.aspmd.ro
Anul înființării: 2005
 
22 FILIALE în orașe și municipii
Membri: 240
40. Asociația Cadrelor Militare de Căi Ferate și Transporturi
 
Sediu: str. Grigore Cobălcescu, nr. 28, sector 1, București
Președinte:
col. (r) Vasile  Constantin
Tel: 0722.693.014
Site: http://hercaud.free.fr
Anul înființării : 2002
 
1 filială - Timișoara
Membri: 202
41. Liga Aeriană Română Sediu: B-dul Lascăr Catargiu, nr. 54, sector 1, București
E-mail: arta.marina@yahoo.com
Președinte executiv:
gl.fl.aer. (r) Ion Guzu
Tel: 0722.529.533
E-mail: neluguzu@yahoo.com
Președinte de onoare:
gl.mr. (r) Strimbeanu Victor
Tel: 0722.561.859
E-mail: strimbeanu.victor@yahoo. com
Vicepreședinte: lt. (r) Barbu Ilarion 
Tel: 0766.492.701
Anul înființării: 1990
 
Asociația nu are filiale/
sucursale
Membri: 250
 
Top